Kaj pravzaprav pomenita standarda TKDIS in ZbsXML

Za zagotavljanje celovitosti podatkov o plačilnih transakcijah od nalogodajalca do prejemnika plačila je bilo potrebno poenotenje procesov in predvsem standardov, tako na medbančni ravni kot na ravni med komitentom in banko.

Pri nas so banke prevzele standard TKDIS, ki pa je preveč omejen in neustrezen za vsa nova prilagajnja zakonskim in tržnim zahtevam. Zaradi nenehnega razvoja plačilnega prometa so se slovenske banke odločile za prehod na sodoben standard ZbsXML, ki omogoča izmenjavo podatkov za domača, čezmejna in mednarodna plačila ne glede na vrsto valute in državo, upošteva EU standarde, itd.

Omogočajo že vse banke v Sloveniji izpis v ZbsXML datoteki?

Za enkrat omogoča ZbsXML izpis samo Banka Koper, ostale imajo čas za prehod na ZbsXML standard najmanj do septembra 2012. Tukaj si lahko pogledate dokument pristopnico za prenos nalogov po standardu ZbsXML Banke Koper.

Je možna nadgradnja, ko moja banka omogoči ZbsXML izpis?

Ko bo vaša banka prešla na ZbsXML standard, bo nameščen modul za TKDIS branje možno nadgraditi v modul za ZbsXML branje. Cena nadgradnje je 50 € za open source trgovine oz. 100 € za aplikacije po meri. Več o cenah

//